Sayı-9/2 Kasım 2012 (Number-9/2 Nov 2012)

Issue/Sayı: 9/2 - May/Mayıs 2012

  MAKALELER / ARTICLES

İşveren Açısından Tarihe Karışan İbraname ve Yargıtay Uygulamaları
Former Certificates of Release With Regards To The Employer And Related Court Of Appeal Practices


Çağlar ÇOPUROĞLU

Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu
Comment of Testamentary Disposition


İsmet MAZLUM

Yasaların Yargısal Denetimi:  Karşılaştırılmalı Olarak Avusturya ve Amerikan Anayasalarının İncelenmesi
Judicial Review of Legislation: A Comparative Study of theAustrian and the American Constitution


Hans KELSEN
Çeviren: Mehmet TURHAN