Sayı-7/1 Mayıs 2010 (Number-7/1 May 2010)

Issue/Sayı: 7/1 - May/Mayıs 2010

  MAKALELER / ARTICLES
Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık Sebebiyle Borcun Sona Ermesi
GAMZE TURAN BAŞARA
Uluslararası Adalet Divanının Romanya ile Ukrayna Arasındaki Deniz Alanı Sınırlandırmasında Serpents Adasının Etkisine İlişkin Tespitleri
UĞUR BAYILLIOĞLU
Türkiye'de Kapitalist Gelişme ve Yurttaşlık
İLKER KILIÇ
The Social Construction of Human Rights and Two Different Perspectives: Ethical/Moral Construction and the Political Construction
ONUR KARA