Yazarlar İçin Bilgiler


Makale Hazırlama

  1. Dergide Türkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca yazılmış çalışmalara yer verilir.
  2. Gönderilecek eserler Times New Roman 12 punto ile bir buçuk satır aralığında yazılmalıdır.
  3. Makalenin başlığı metne uygun, açık ifadeli, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır.  Birinci derece başlıklar “BÜYÜK” harflerle, diğer başlıklar “İlk Harfleri Büyük” ve koyu olarak yazılmalıdır.
  4. Diğer dillerde yazılan makalelerde de Türkçe ve İngilizce olarak makale başlığının yer alması gerekmektedir.
  5. Makalede bir ön kapak sayfası bulunması gerekir. Bu sayfa,  makale adını, ünvan belirtilmeden yazarların adı ve soyadı ile adreslerini  (Üniversitesi/Kurumu, Fakültesi, Bölümü, Posta kodu, Şehir, Ülke, elektronik posta adresi) içerir.
  6. Metin içeriği, kaynaklar, çizelge ve şekiller ile birlikte en çok 30 sayfa olmalıdır. Daha uzun makalelerin yayınlanması konusunda  yayın kurulu karar alabilir.
  7. Şekiller, grafikler, fotoğraflar ve çizelgeler makalenin içinde, bahsedildiği yerde verilmeli, fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılmalı, orijinal fotoğraflar makale ile birlikte ayrıca sunulmalıdır. Şekil, grafik ve fotoğraflar JPG, TIFF formatında olmalıdır.
  8. Çalışma herhangi bir kurum ve kişi desteği ile gerçekleştirilmiş ise, makalenin sonunda teşekkür kısmında belirtilmelidir
  9. Özet, 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özetten sonra bir satır boşluk bırakılıp italik olarak en az üç anahtar sözcüğe yer verilmelidir.
  10. Metinde kullanılan kaynaklar sayfa altında yer alan dipnotlarda gösterilmelidir. Dipnotlarda aşağıda belirtilen kaynak gösterme kurallarına uyulması gerekir:

a-Tek yazarlı kitap ya da makale
Kitap: Yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).
Makale: Yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No: ), (yıl), sayfa numarası (s.).

b-İki yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı, (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).
Makale: Yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No: ), (yıl), sayfa numarası (s.).

c-Üç yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı, yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).
Makale: Yazarın adı soyadı, yazarın adı soyadı ve yazarın adı soyadı, “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No: ), (yıl), sayfa numarası (s.).

ç-Üçten fazla yazarlı kitap ya da makale

Kitap: Yazarın adı soyadı et al., kitabın adı, çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).
Makale: Yazarın adı soyadı et al., “makalenin adı”, yayınlandığı dergi, cilt (C:), sayı (No: ), (yıl), sayfa numarası (s.).
     
d- Arşiv belgeleri: Arşivin adı, tasnif adı, başlık, numara (No: ), tarih.
      
e- Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb: Yayının adı, basım yeri, yayınlayan, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).
  
f- Derleme yayınlar: Atıf yapılan bölüm ya da makalenin yazarının adı soyadı, “makale ya da bölümün adı”, derleme kitabın adı, derleyenin adı soyadı (der.), çeviri ise çevirenin adı soyadı (çev.:), varsa cilt (c.), birden fazla basılmış ise baskı sayısı, basım yeri, yayınevi, yayın tarihi, sayfa numarası (s.).
  
g- İnternetten alınan kaynaklara atıf: Biliniyorsa yazarın adı soyadı, varsa güncelleştirme tarihi, “kaynağın başlığı”, internet adresi, belgeye son ulaşım tarihi, (parantez içinde), sayfa numarası (s.).

h- Dipnotlarda ikinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; sadece yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, cilt ve sayfa numarası yazılır.

     11.  Kaynakçada yazar soyadı başa alınmalı, diğer bilgiler aynı şekilde verilmelidir. Kullanılan kaynak makale ise makalenin ilk ve son sayfası belirtilmelidir.