Yayın İlkeleri

I. Yayın Türü

Dergide, hukukun teorik ve uygulamalı alanlarında kaleme alınmış özgün makalelere, davetli makalelere, derleme çalışmalarına, olay ve karar incelemelerine yer verilir.

II. Uygulama


Ön değerlendirmeye tabi tutulan yazılar şekil ve içerik bakımından incelenmek üzere isimsiz olarak en az iki hakeme gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istenilen yazılar gerekli değişiklikler için yazarına geri gönderilir. Düzeltilmiş metni belirlenen süre içinde dergiye ulaştırmak yazarın sorumluluğundadır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenir.

Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Değerlendirmeye sunulacak çalışmaların bir başka dergiye gönderilmediği veya basılmadığı ön yazı ile belirtilmelidir.

Yayınlanması için dergiye gönderilen yazıların iadesi istenemez. Gönderilen herhangi bir yazının yayımı hakkındaki karar yayın kuruluna aittir.

III. Telif Hakkı

Dergide yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir. Yazarlara beş adet dergi verilir, ayrıca telif ücreti ödenmez. Dergiye yayın telif hakkı devri yazısının verilmesi bir zorunluluktur.

Dergide yayımlanan makaleler yayın kurulundan izin alınmadan başka bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz.


IV. Sorumluluk

Dergi yazım kuralları aynı zamanda baskı formatıdır. Bu nedenle yazım kurallarının yazarlarca dikkatle uygulanması gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, yazarlara geri gönderilir.

Dergide yayınlanan yazıların bilimsel içerik, dil ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, genel yazım kurallarına ve yayın etiğine uygun olmalıdır.