Sayı-12 Aralık 2009 (Number-11 Dec 2009)

Issue/Sayı: 12 - Dec/Aralık 2009

From '0', the Logic of Imagination, to 'Ground Zero', the Imagination of Logic: The Enigmas of Wallace Stevens' 'Blackbird' and Current US Action
Nüzhet Akın

Peter Ackroyd's Chatterton: History as Taxidermy
Zekiye Antakyalıoğlu

Exploring Perceptions and Practices about Information and Communication Technologies in Business English Teaching in Pakistan
Hussain Muhammad Athar and Muhammad Zafar Iqbal
Sıçan Böbrek Dokusunda Endosulfan ve Malathion'un Oluşturduğu Yapısal Değişiklikler
Figen Esin Batça Kayhan, Nazan Deniz Koç, Gazi Contuk, Mehmet Nezih Muşlu, Nüzhet Cenk Sesal
Natural Background Radiation Measurements of a Base Station in Yalvaç County
Halim Büyükuslu, Abdullah Kaplan, Gürcan Yıldırım
Updating the Restoration Libertine in Tanika Gupta's Contemporary Adaptation of William Wycherley's The Country Wife
Catherine Coussens
Numerical Solution of a Class of Nonlinear Emden-Fowler Equations by Using Differential Transform Method
Hüseyin Demir, İnci Çilingir Süngü
Determination of Dependence Structure by Using Graphical Tools for Bivariate Continuous Data
Özlem Ege Oruç, Zeynep F. Eren Doğu
Comparison of the Microbiological Quality of Packed and Unpacked Ice Creams Sold in Bursa, Turkey
Gülben Erman Çağlayanlar, Buket Kunduhoğlu, Nafi Çoksöyler
Traveling Wave Solutions of the RLW-Burgers Equation and Potential Kdv Equation by Using the - Expansion Method
İbrahim E. İnan, Yavuz Uğurlu, Bülent Kılıç
Failed State Concept and the Sub-Saharan African Experience
Cem Karadeli
Tess of the d'Urbervilles: the Tragedy of Godless Human Existence
Ertuğrul Koç
Biyoloji 9 Ders Kitabında Hücre ile İlgili Metinlerin Okunabilirlik Düzeleri
Esra Özay Köse
V502 Ophiuchi Çift Yıldız Sisteminin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi
Selim O. Selam, Özgür Baştürk, Aslı Esmaslı, Hakan V. Şenavcı, Berahitdin Albayrak
Mythic Visions of the Borderland: Rodolfo Anaya's Bless Me, Ultima
Hasine Şen
Reflections of History on Literature: The impact of American Revolution and Benjamin Franklin on Washington Irving's "Rip Van Winkle"
A. Didem Uslu
Bellevalia clusiana Griseb. (Hyacinthaceae)'nin Sitotaksonomik Özellikleri
Ö. Koray Yaylacı, Onur Koyuncu, Derviş Öztürk, Süleyman Tokur
Secretive Truth of the “Other Side” in Wide Sargasso Sea
Zeynep Yılmaz Kurt
Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Ev Ödevi Performansını Arttırmaya Yönelik Bir Eylem Araştırması
Cahit Yuladır, Salih Doğan
Book Review
Çeviren Oktay Etiman: İstanbul, Ankara:İmge,2009 ISBN 978-975-533-610-7
Bartoloméo de las Casas Yerlilerin Gözyaşları, Yerlilerin Yok Edilişinin Kısa Tarihi
Burçin Erol

Son Bölüm / Last Section