Makale Gönderimi

Yazarlar cujl@cankaya.edu.tr adresinde "Yazarlar için Bilgiler" alanında yer alan yazım ilkelerine göre hazırladıkları makalelerini dergimize üç şekilde sunabilirler.

  1. Posta yoluyla. Yazarlar, makalenin basılı bir kopyasını ve WORD ya da LaTeX formatındaki kaynak dosyasını içeren bir CD'yi, ve başvuru formunu internet sitemiz iletişim alanında yer alan adreslerden birine posta yoluyla yollayabilirler. Başvuru formu internet sitemiz "Formlar" alanından indirilebilir.

     
  2. E-posta yoluyla. Yazarlar, makalenin WORD ya da LaTeX formatındaki kaynak dosyasını, makalenin basılı kopyasıyla örtüşen bir PDF dosyasını ve imzalanmış başvuru formunu internet sitemiz iletişim alanında yer alan e-posta adreslerinden birine gönderebilirler. Başvuru Başvuru formu internet sitemiz "Formlar" alanından indirilebilir.

     
  3. Elektronik ortamda. Yazarlar, makalelerini yükleme ve başvuru formunu doldurma işlemlerini internet ortamında yapabilirler. Bu uygulama kurulum aşamasındadır.

Her üç durumda da başvuru formu dergi editörlüğüne ulaşana kadar makale değerlendirmeye alınmaz.