Dergi Hakkında

Çankaya University Journal of Law 2004-2009 yılları arasında yayınlanan Çankaya University, Journal of Arts and Sciences Dergisinin devamı niteliğinde Çankaya Üniversi tarafından Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez yayımlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Dergi, hukuk alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı amaçlamaktadır.

Dergide, hukukun teorik ve uygulamalı alanlarında kaleme alınmış özgün makalelere, davetli makalelere, derleme çalışmalarına, olay ve karar incelemelerine yer verilecektir.

Derginin yayın dili Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca'dır.