Editör

Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU

Faks numarası: +90 312 285 51 95
Telefon: +90 312 284 45 00 / 155
E-posta: cujl@cankaya.edu.tr
Posta Adresi: Çankaya Üniversitesi, Öğretmenler Caddesi No: 14, 06530 Balgat/ANKARA

Yardımcı Editörler

Dr. İlker KILIÇ

Faks numarası: +90 312 285 51 95
Telefon: +90 312 284 45 00 / 275
E-posta: cujl@cankaya.edu.tr
Posta Adresi: Çankaya Üniversitesi, Öğretmenler Caddesi No: 14, 06530 Balgat/ANKARA

Dr. Uğur BAYILLIOĞLU

Faks numarası: +90 312 285 51 95
Telefon: +90 312 284 45 00 / 409
E-posta: cujl@cankaya.edu.tr
Posta Adresi: Çankaya Üniversitesi, Öğretmenler Caddesi No: 14, 06530 Balgat/ANKARA

Alan Editörleri

Fırat Öztan Ticaret Hukuku Çankaya Üniversitesi, Türkiye
Bilge Öztan Medeni Hukuk Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Yahya K. Zabunoğlu

İlker Kılıç

Eser Us
İdare ve İdari Yargı Hukuku Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Yahya K. Zabunoğlu

Mehmet Turan

İlker Kılıç
Genel Kamu Hukuku Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Erzan Erzurumluoğlu

Emel Badur
Borçlar Hukuku Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Doğan Soyaslan

Uğur Eriş

Elvan Keçelioğlu
Ceza ve Ceza Usul Hukuku Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Hamdi Mollamahmutoğlu

Çağlar Çopuroğlu
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çankaya Üniversitesi, Türkiye

Mehmet Turan

Duran Uzun
Anayasa Hukuku Çankaya Üniversitesi, Türkiye
Mustafa Tören Yücel Hukuk Sosyolojisi ve Felsefesi Çankaya Üniversitesi, Türkiye
Gül Efem Avrupa Birliği Hukuku Çankaya Üniversitesi, Türkiye
Emel Badur

Rekabet Hukuku

 

Çankaya Üniversitesi, Türkiye
Emel Badur Tüketici Hukuku Çankaya Üniversitesi, Türkiye
Nesibe Kurt İcra ve İflas Hukuku Çankaya Üniversitesi, Türkiye
Eser Us Çevre Hukuku Çankaya Üniversitesi, Türkiye
Uğur Bayıllıoğlu

Devletler Genel Hukuku

 

Çankaya Üniversitesi, Türkiye
Uğur Bayıllıoğlu Devletler Özel Hukuku Çankaya Üniversitesi, Türkiye