Amaç ve Kapsam

Çankaya Üniversitesi Hukuk Dergisi (Çankaya Journal of Law) Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Dergi, hukuk alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı amaçlar.

Derginin yayın dili Türkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca'dır. Tüm yazılarda İngilizce ve Türkçe özetin bulundurulması zorunludur. Genel olarak dergide yayınlanacak yazılar;

  Özel Hukuk,
Kamu Hukuku,
Hukuk Felsefesi,
Hukuk Sosyolojisi,
Hukuk Tarihi ve
  Hukukun diğer alanları ile bu alanlarla ilgili disiplinlerarası
konuları kapsar.