Sayı-7/2 Şubat 2011 (Number-7/2 2011)

Issue/Sayı: 7/2 - Şubat 2011 (Number-7/2 2011)

  MAKALELER / ARTICLES

Uluslararası Hukukta İnsani Müdehale

Humanitarian Intervention in International Law

ÖZHAN HANCILAR

Soykırım Suçlarında Zaman Aşımı Sorunu

The Matter of Limitation on Genocidal Crimes

SÜMEYRA ALTINER

Anayasa Hukukunda ''Yalancı'' Alp Ross Paradoksu

The Liar in Constitutuonal Law: Alf Ros’s Paradox

MEHMET  TURHAN

Daimi Hakemlik Mahkemesi'nin Osmanlı İmporatorluğu ile Rusya Arasındaki Tazminat Faizi Uyuşmazlığı İlişkin Kararı HakkındaBir Değerlendirme

An Evaluation on the Award of  Permanent Court of Arbitration in the Case of  Indemnity Interest between Ottoman Empire and Russion

UĞUR BAYILLIOĞLU

Gabinin Şartları

The Conditions of Lesion

HATİCE TOLUNAY OZANEMRE-YAYLA